Om Jord Åt Folket


Jord Åt Folket är en stödorganisation till NOrdBruk, som är den svenska medlemsorganisationen i småbrukarrörelsen La Vía Campesina.


Jord Åt Folket startades upp hösten 2018 efter en föreläsning av Torgny Östling från NOrdBruk. Intresset kretsar runt frågor gällande matsuveränitet, naturresurser och mänskliga rättigheter. Vi anordnar studiecirklar och studieresor. För att engagera sig med oss kan man kontakta oss här.


Vi skriver artiklar till vår och NOrdBruks tidskrift, mer om den här.


Vi har även gjort en film som går att se på YouTube: ’Jorden vi ärver – en global kamp i jämtländskt perspektiv’.


Nu finns också en podd som går att lyssna på här