Boktips: The world is not for sale - farmers against junk food med José Bové och Francois Dufour

Augusti 2021

Boktips: The world is not for sale - farmers against junk food med José Bové och Francois Dufour

Maximilian Isendahl

Intervjuade av Gilles Luneau. 2001, andra utgåvan. Engelska, 220 sidor. Verso förlag.


José Bové och Francois Dufour var vid tiden för bokens utgivning två ledande figurer för Confédération Paysanne, den franska medlemsorganisationen av La Via Campesina, som dessutom spelade en viktig roll i att bilda det som nu är ECVC, European Coordination Via Campesina. 


Boken ger inblick till den (dåvarande) franska situationen, fransk efterkrigshistoria och Confédération Paysanne. Den ger tillfälle till jämförelse med Sverige. En likhet är en efterkrigshistoria präglad av strukturrationalisering - något som i Frankrikes fall ledde till att landet fick rollen som EU:s största producent av jordbruksvaror.  Beskrivelsen av 90-talets nyliberala förändringar har annat fokus än vårt svenska perspektiv, delvis på grund av att Frankrike sedan starten varit en kärna av det som blev EU. En annan skillnad är att de har en stark organisation, som fick 26% av rösterna i jordbruksdepartementsvalet 1995. 


Boken går även in på huvudpersonernas personliga berättelser: Dufours engagemang i facket och omställning från det industriella tänkandet till hållbar produktion. Bovés

inblandning i ockupationen av och organiseringen kring gårdar som blivit uppköpta av armén på Larzac-platån. De franska böndernas synliga och ljudliga sätt att föra fram sina åsikter gör sig tydligt.


Historien bakom omslagsbilden, med en triumferande José Bové i handbojor, ligger som utgångspunkt för boken: Till följd av EU:s förbud av import av kött uppfött med tillväxthormoner, satte USA höga tullar på en rad europeiska produkter, bland annat roquefortost. I motstånd mot påtryckningarna för industriell produktion och hotet mot deras egna produktion, anordnade fårbönder i Millau i sydvästra Frankrike en demonstration där de monterade ner en halvbyggd McDonalds. Detta ledde till att Bové och andra blev åtalade.


I november 1999, kort efter fängelsevistelsen som följde demonstrationen i Millau, reste de till USA och deltog i demonstrationen mot WTO-mötet i Seattle. Före och under mötet diskuterade de med amerikanska bönder (bl.a. från National Family Farm Coalition) och civilsamhället. 


Fokus ges också till problemen med industriell produktion och dess avgörande roll i miljöförstörelse och skandaler som galna kosjukan. Bové och Dufour benämner även GMO och att de vid flera tillfällen förstört provodlingar av GMO-grödor. 


“Vi behöver inte GMO för att göra vårt jobb. I jordbruket är deras enda funktion att hantera – illa och farligt – problem orsakade av intensivt jordbruk, speciellt monokulturer.” (Sid. 85, egen översättning)