Debatt

Kategori: Debatt

November 2021 

En krönika om alienering

Tove Sundström


I en text skriven av La Via Campesina där begreppet matsuveränitet förklaras listas ett flertal punkter över vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en demokratisk och rättvis livsmedels...

Augusti 2021

Varför har så få protesterat mot EU:s makthunger?

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Bondeorganisationen NOrdBruk anser att skogsstrategin måste diskuteras djupare då den påverkar hela Sveriges befolkning, men alltför många..

Augusti 2021

Skogsstrategin är ett hot mot demokrati, landsbygd och välfärd

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Skogsstrategin tillsammans med EU:s gröna giv, olika skogsprogram och aktionsplaner om bland annat biodiversitet, klimatet och...

Februari 2021

EU:s jordbrukspolitik – en motor för landsbygdsdöd och migration

Joel Holmdahl (NOrdBruk)


En stor del av EU:s budget går till det gemensamma jordbruksstödet, det så kallade CAP. Nära 40%. Det är lätt...

Januari 2021

"Urholkat strandskydd hotar matförsörjning"

Maximilian Isendahl

 

Den 14 december redovisades strandskyddsutredningen som tillsattes till följd av januariavtalet ¹. Utredningen föreslår i stort att det ska bli enklare att bygga strandnära, speciellt på landsbygden...

Oktober 2020

Sverige behöver en ny generation av bönder

NOrdBruk m.fl.


I samband med Covid 19-pandemin har debatten om mat och självförsörjning tagit fart i Sverige, men böndernas röster saknas...

Augusti 2021

Vi känner inte igen oss, vårt skogsbruk är hållbart.

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Vi känner inte igen oss i att vårt skogsbruk skulle utarma den biologiska mångfalden. Skogarna här omkring är som en mosaik. Det finns 5 - 20...

Juli 2021

Greenwashing av en ideologi: hur Sverige räddar frihandeln

Rebeca Borges Machado (Jord Åt Folket)


Skillnaderna mellan hur mycket utsläpp olika länder bidrar med måste jämnas ut, något som vi inte löser genom grönmålade...

Februari 2021 (1992)

EES-AVTALET: NU SÄLJS SVERIGE TILL HÖGSTBJUDANDE 

Torgny Östling (NOrdBruk)


Tar spekulatörer över kontroll av våra råvarukällor – jord, skog, vatten – vem ska då ge dig mat? Vart ska levnads-standard, service och... 

November 2020

Spara och bevara

Tove Sundström och Emma Johansson 


Den röst som hörs högst i berättelsen om skogsbruket i Sverige är idag är den som berättar om storskaliga skogsplantager, kalhyggen och kemikalier. Det är en urban...

December 2019

Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling (1997)

 

Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett...

Augusti 2021

Farligt om EU ska avgöra svenska skogens framtid

Maximilian Isendahl


Just nu diskuteras EU:s skogsstrategi, som publicerades den 16:e juli. En viktig del av debatten handlar om vem det är som ska ha...

Februari 2021

Ett självförstärkande förlopp

Göran Rudbäck (NOrdBruk)


Pengar är en pollett för energi. Grunden för ekonomisk tillväxt är arbetsfördelning, dvs att en människa sysselsatt i primärproduktionen av livsmedel kan försörja ett...

Februari 2021

Det är vår plikt att ta emot båtflyktingar!

Åke Paulsson (NOrdBruk)


90 procent av Afrikas fattiga lever på jordbruk.  Multinationella företag lägger under sig mark i en näst intill ofattbar omfattning.

Finansexperter talar om att...

November 2020

Marknadskrafterna inom livsmedelsproduktionen är ett hot mot planetens överlevnad och människors liv och hälsa

Åke Paulsson, (NOrdBruk)

 

Under klimatkonferensen i Paris 2015 lade den franska...

September 2019

Debatt: Är matsuveränitet möjligt i den representativa demokratin Sverige?

Maximilian Isendahl, Alva Hällberg

 

Begreppet matsuveränitet spänner över bönders och lantarbetares makt över vad som produceras, vem det produceras för och även...