EU

Kategori: EU

Augusti 2021

Skogsstrategin är ett hot mot demokrati, landsbygd och välfärd

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Skogsstrategin tillsammans med EU:s gröna giv, olika skogsprogram och aktionsplaner om bland annat biodiversitet, klimatet och...

Juli 2021

Greenwashing av en ideologi: hur Sverige räddar frihandeln

Rebeca Borges Machado (Jord Åt Folket)


Skillnaderna mellan hur mycket utsläpp olika länder bidrar med måste jämnas ut, något som vi inte löser genom grönmålade...

Februari 2021 (1992)

EES-AVTALET: NU SÄLJS SVERIGE TILL HÖGSTBJUDANDE 

Torgny Östling (NOrdBruk)


Tar spekulatörer över kontroll av våra råvarukällor – jord, skog, vatten – vem ska då ge dig mat? Vart ska levnads-standard, service och... 

April 2020

Ja, och så kom Corona-krisen och vi behövde börja tänka på rättvisan och matförsörjningen

Eva Jonsson (NOrdBruk)


I Sverige plockas grönsaker, jordgubbar, lingon och blåbär av
arbetare från låglöneländer. Skogsplantering och röjning i... 

Februari 2020

Om CAP 2020 och krisen för bönder i EU

Eva Jonsson (NOrdBruk) 


Detta år ska de nya jordbruksstöden i EU komma, CAP 2020.. Men ännu har man inte kommit överens om vilka förändringarna som ska göras. Liksom CAP 2015 som...

November 2021 

EU-kommissionens inledande konsekvensbedömning


Den 24 september publicerade EU-kommissionen en “inledande konsekvens-bedömning” angående förslaget att avreglera GMO framställt via “gen-editering” eller cisgenes. 

Augusti 2021

Varför har så få protesterat mot EU:s makthunger?

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Bondeorganisationen NOrdBruk anser att skogsstrategin måste diskuteras djupare då den påverkar hela Sveriges befolkning, men alltför många..

Februari 2021

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl 


Fri spekulation - som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital - är ett av de största hindren för matsuveränitet...

Juli 2020

Green Deal — fina ord med bakomliggande hot

Eva Jonsson, Torgny Östling, Maximilian Isendahl, Tove Sundström

 

EU:s Green Deal är en strategi som ämnar att omställa unionens ekonomi i linje med ekologisk hållbarhet. Den presenterades...

Mars 2020

CAP: Den uteslutande jordbrukspolitiken

Tove Sundström

 

Omedelbart efter andra världskrigets slut påbörjades samtal rörande behovet av en gemensam jordbrukspolitik inom Europa; ett behov delvis orsakat av att många europeiska länder...

December 2019

Exploatering av migrantarbetare

Emma Johansson

 

I slutet av november 2019 släppte ECVC, European Coordination via Campesina, rapporten Sowing injustice, harvesting despair: Abuse and exploitation of foreign agricultural workers...

November 2021 

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl


Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar - Towards a european...

Augusti 2021

Farligt om EU ska avgöra svenska skogens framtid

Maximilian Isendahl


Just nu diskuteras EU:s skogsstrategi, som publicerades den 16:e juli. En viktig del av debatten handlar om vem det är som ska ha...

Februari 2021

EU:s jordbrukspolitik – en motor för landsbygdsdöd och migration

Joel Holmdahl (NOrdBruk)


En stor del av EU:s budget går till det gemensamma jordbruksstödet, det så kallade CAP. Nära 40%. Det är lätt...

Juni 2020

Nu igen! Mer makt till EU över skogen?

Torgny Östling (NOrdBruk)


I EU-kommissionens ’rådgivande kommité på skogsfrågor’ finns ett förslag att enas i ett brev om att stärka EU:s influens över medlemsländernas skogspolitik.

Mars 2020

Den nyliberala omställningen på 90-talet

Maximilian Isendahl

 

1994 genomfördes folkomröst-ningen om medlemskap i EG (senare EU). Året därefter ersattes den svenska jordbruk-spolitiken med EU:s CAP... 

December 2019

Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling (1997)

 

Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett...