Nationell politik

Kategori: Nationell politik

Augusti 2021

Varför har så få protesterat mot EU:s makthunger?

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Bondeorganisationen NOrdBruk anser att skogsstrategin måste diskuteras djupare då den påverkar hela Sveriges befolkning, men alltför många..

Juli 2021

Greenwashing av en ideologi: hur Sverige räddar frihandeln

Rebeca Borges Machado (Jord Åt Folket)


Skillnaderna mellan hur mycket utsläpp olika länder bidrar med måste jämnas ut, något som vi inte löser genom grönmålade...

Februari 2021 (1992)

EES-AVTALET: NU SÄLJS SVERIGE TILL HÖGSTBJUDANDE 

Torgny Östling (NOrdBruk)


Tar spekulatörer över kontroll av våra råvarukällor – jord, skog, vatten – vem ska då ge dig mat? Vart ska levnads-standard, service och... 

Augusti 2020

Förädling och rätten till utsäde

Emma Johansson 

 

Människan har använt sig av växtförädling i omkring 10 000 år. Genom växtförädling har sorter tagits fram som ger högre skörd och är mindre...

Juni 2020

Kulturvärden mot kulturvärden och framtid

Eva Jonsson (NOrdBruk)

 

En ny sträckning för väg 268 mellan E4-Grana planeras i Vallentuna kommun. Då står det så här på Trafikverkets hemsida:

Projektet värnar om kulturmil...

April 2020

Ja, och så kom Corona-krisen och vi behövde börja tänka på rättvisan och matförsörjningen

Eva Jonsson (NOrdBruk)


I Sverige plockas grönsaker, jordgubbar, lingon och blåbär av
arbetare från låglöneländer. Skogsplantering och röjning i... 

December 2019

Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling (1997)

 

Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett...

Maj 2021

NOrdBruks remissvar gällande strandskydd: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78)


NOrdBruk ser strandskyddsutredningen i sin större politiska kontext...

Januari 2021

"Urholkat strandskydd hotar matförsörjning"

Maximilian Isendahl

 

Den 14 december redovisades strandskyddsutredningen som tillsattes till följd av januariavtalet ¹. Utredningen föreslår i stort att det ska bli enklare att bygga strandnära, speciellt på landsbygden...

Augusti 2020

Slätten som ideal — ej möjligt och ej önskvärt

Maximilian Isendahl och Tove Sundström 


Efterkrigstiden har sett en stegrande koncentrering av matproduktionen till slätterna i de södra delarna av Sverige. Stordrift och...

Juni 2020

Nyckelbiotoper i skogen

Eva Jonsson (NOrdBruk)

 

Idag är det Skogsstyrelsen som inventerar och tar fram nyckelbiotoper på enskilt ägd mark och på bolagsägd mark. Under åren har det kommit fram otaliga exempel på att

Mars 2020

Den nyliberala omställningen på 90-talet

Maximilian Isendahl

 

1994 genomfördes folkomröst-ningen om medlemskap i EG (senare EU). Året därefter ersattes den svenska jordbruk-spolitiken med EU:s CAP... 

Oktober 2019

What local people?

En serie av Siri Andersdotter


Kommentar 8 december 2020

Efter händelserna som beskrivs i serien fortsatte kampen. Man startade upp ”Kamp Gallok” sommaren 2013 för att protestera på platsen för prospekteringen. En del använde sig av civil olydnad...

Februari 2021

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl 


Fri spekulation - som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital - är ett av de största hindren för matsuveränitet...

Augusti 2020

NOrdBruks synpunkter till Kommerskollegium angående Mercosur-EU frihandelsavtalet


NOrdBruk är starkt kritiskt till handelsavtalet mellan EU och Mercosur med hänsyn till påverkan på det svenska jord...

Augusti 2020

Sveriges nej till deklarationen

Tove Sundström och Maximilian Isendahl


Den 19:e november 2018 röstade FN:s general-församling om Deklarationen för småbrukare och andra som arbetar på landsbygdens...

April 2020

Girjasdomen kan skapa en gynnsam kedjereaktion

Gustaf Jillker (NOrdBruk)

 

Girjasmålet avgjordes i år i Högsta Domstolen 29 jan 2020, då domstolen bekräftade att jakt- och fiskerättigheterna på samebyns marker i Gällivareområdet ägs av samerna själva genom samebyn...

Mars 2020

Jättelyft för Alnarp när Wenglén blickar framåt?

Nils-Erik Norrby

 

När dessa rader skrivs har jag precis nåtts av nyheten att försäljningen av vissa livsmedel under de senaste dagarna varithögre än vanligt i Stockholm...

September 2019

Debatt: Är matsuveränitet möjligt i den representativa demokratin Sverige?

Maximilian Isendahl, Alva Hällberg

 

Begreppet matsuveränitet spänner över bönders och lantarbetares makt över vad som produceras, vem det produceras för och även...