Organisering och vägen framåt

Kategori: Organisering och vägen framåt

November 2021 

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl


Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar - Towards a european...

Februari 2021

Andelsjordbruk i politisk kontext

Tove Sundström


Det är utmanande att överleva som småbrukare i Sverige idag, då den typ av jordbruk som stöttas av staten och EU främst är det storskaliga och exportinriktade industri...

November 2021 

”Kort” sammanfattning av mänskliga rättigheters historia 

Rebeca Borges  


Mänskliga rättigheter är en social konstruktion; de har upprättats genom politiska beslut. När man ser till historien är det vanligt att säga att en viss social grupp...

Augusti 2021 

HBTQIA+-bönder i kamp: Befria vårt land, befria våra kroppar


Artikel av Capire, en organisation som lyfter berättelser från kvinnor i kamp omkring hela världen. Författare är Helena Zelic och Bianca Pessoa och...

Februari 2021

Andelsjordbruk - 2020-talets kooperation?

Joel Holmdahl (NOrdBruk)


Under vintern har jag, Joel Holmdahl, och min fru Maria Danielsson dragit igång en kurs på folkhögskolan i Karlskoga med namnet ”Andelsjordbruk – delat ansvar delad skörd”...

November 2021 

En krönika om alienering

Tove Sundström


I en text skriven av La Via Campesina där begreppet matsuveränitet förklaras listas ett flertal punkter över vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå en demokratisk och rättvis livsmedels...

Maj 2021

Sammanfattning av kursen Globaliseringen och EU:s påverkan på gröna näringar

 

Mellan den 31:a januari och 23:e maj har Jord Åt Folket tillsammans med NOrdBruk drivit en kurs på åtta träffar baserad på Torgny Östlings...

December 2019

Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling (1997)

 

Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett...