Skog

Kategori: Skog

November 2021 

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl


Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar - Towards a european...

Augusti 2021

Farligt om EU ska avgöra svenska skogens framtid

Maximilian Isendahl


Just nu diskuteras EU:s skogsstrategi, som publicerades den 16:e juli. En viktig del av debatten handlar om vem det är som ska ha...

November 2020

Spara och bevara

Tove Sundström och Emma Johansson 


Den röst som hörs högst i berättelsen om skogsbruket i Sverige är idag är den som berättar om storskaliga skogsplantager, kalhyggen och kemikalier. Det är en urban...

Juni 2020

Nyckelbiotoper i skogen

Eva Jonsson (NOrdBruk)

 

Idag är det Skogsstyrelsen som inventerar och tar fram nyckelbiotoper på enskilt ägd mark och på bolagsägd mark. Under åren har det kommit fram otaliga exempel på att

Augusti 2021

Varför har så få protesterat mot EU:s makthunger?

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Bondeorganisationen NOrdBruk anser att skogsstrategin måste diskuteras djupare då den påverkar hela Sveriges befolkning, men alltför många..

Augusti 2021

Skogsstrategin är ett hot mot demokrati, landsbygd och välfärd

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Skogsstrategin tillsammans med EU:s gröna giv, olika skogsprogram och aktionsplaner om bland annat biodiversitet, klimatet och...

Juli 2020

Green Deal — fina ord med bakomliggande hot

Eva Jonsson, Torgny Östling, Maximilian Isendahl, Tove Sundström

 

EU:s Green Deal är en strategi som ämnar att omställa unionens ekonomi i linje med ekologisk hållbarhet. Den presenterades...

December 2019

Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling (1997)

 

Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett...

Augusti 2021

Vi känner inte igen oss, vårt skogsbruk är hållbart.

Eva Jonsson (NOrdBruk)


Vi känner inte igen oss i att vårt skogsbruk skulle utarma den biologiska mångfalden. Skogarna här omkring är som en mosaik. Det finns 5 - 20...

Februari 2021

Sverige och EU drivande i landgrabbing

Maximilian Isendahl 


Fri spekulation - som är lagstadgat i EU-direktivet om fri rörlighet av kapital - är ett av de största hindren för matsuveränitet...

Juni 2020

Nu igen! Mer makt till EU över skogen?

Torgny Östling (NOrdBruk)


I EU-kommissionens ’rådgivande kommité på skogsfrågor’ finns ett förslag att enas i ett brev om att stärka EU:s influens över medlemsländernas skogspolitik.

Oktober 2019

Det hållbara skogsbruket

Emma Johansson

 

Trä spelar en avgörande roll i omställningen till ett mindre fossilberoende och mer hållbart samhälle. Det är dock sällan det hörs kritiska röster kring bioenergi i SLU:s föreläsningssalar...