Vår verksamhet

Kategori: Vår verksamhet

November 2021 

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl


Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar - Towards a european...

Maj 2021

Till minne av Torgny Östling (1949-2021)

Här följer fyra minnesord från oss i NOrdBruk och Jord Åt Folket.


Torgny Östling har avlidit, 71 år, den 3 mars 2021 mitt under skogsarbete på sin gård i Marsätt, Bräcke kommun i Jämtland.

Maj 2021

Digitalt riksdagsseminarium: Utan bönder ingen civil beredskap

Maximilian Isendahl

 

Den 15 april hölls ett digitalt riksdagsseminarium kopplat till namninsamlingen Utan bönder ingen civil beredskap...

Maj 2021

NOrdBruks remissvar gällande strandskydd: Tillgängliga stränder – ett mer differentierat strandskydd– (SOU2020:78)


NOrdBruk ser strandskyddsutredningen i sin större politiska kontext...

Augusti 2020

NOrdBruks synpunkter till Kommerskollegium angående Mercosur-EU frihandelsavtalet


NOrdBruk är starkt kritiskt till handelsavtalet mellan EU och Mercosur med hänsyn till påverkan på det svenska jord...

Maj 2021

Sammanfattning av kursen Globaliseringen och EU:s påverkan på gröna näringar

 

Mellan den 31:a januari och 23:e maj har Jord Åt Folket tillsammans med NOrdBruk drivit en kurs på åtta träffar baserad på Torgny Östlings...

December 2019

Utveckla Nordens unika naturbruk

Torgny Östling (1997)

 

Nordens olika naturbruk är lika unika som dess sommar-solstånd och ordentligt kalla och snöiga vintrar. Odlingsbetingelserna är en gudabenådad gåva och ett...