Övriga naturresurser

Kategori: Övriga naturresurser

Augusti 2020

Förädling och rätten till utsäde

Emma Johansson 

 

Människan har använt sig av växtförädling i omkring 10 000 år. Genom växtförädling har sorter tagits fram som ger högre skörd och är mindre...

Oktober 2019

What local people?

En serie av Siri Andersdotter


Kommentar 8 december 2020

Efter händelserna som beskrivs i serien fortsatte kampen. Man startade upp ”Kamp Gallok” sommaren 2013 för att protestera på platsen för prospekteringen. En del använde sig av civil olydnad...

November 2021 

EU-kommissionens inledande konsekvensbedömning


Den 24 september publicerade EU-kommissionen en “inledande konsekvens-bedömning” angående förslaget att avreglera GMO framställt via “gen-editering” eller cisgenes. 

Februari 2020

Vattenhushållning och klimat

Eva Jonsson (NOrdBruk)

 

Världen över pågår omflyttning från land till stad. Urbanisering. Landsbygden fortsätter att vara grön men med färre människor. Städerna växer och marken runt...

Oktober 2019

Peak fosfor

Alva Hällberg

 

Ett ämne som varken kan tillverkas eller förstöras står i centrum för världens framtida matproduktion- fosfor. Forskare menar att de större reserverna börjar ta slut och varnar för minskad matsäkerhet, dyrare...

November 2021 

Seminarium om pastoralism, fiske och skog med ECVC

Maximilian Isendahl


Den 21:e september anordnade ECVC (European Coordination Via Campesina) sitt fjärde seminarium om markfrågan sedan april: Webinar - Towards a european...

Oktober 2019

Vatten - kassako eller rättighet? 

 

Alla med en grundläggande förståelse för biologi vet att ska det finnas liv så måste det också finnas vatten. Detta innebär att dess tillgänglighet blir fundamental för all typ av produktion som innefattar...

Oktober 2019

Den svenska industrins giftiga ryggrad 

Siri Andersdotter 

 

”Om jag skulle hälla ut en liter olja i Hornträsket skulle jag bli dömd för det. Men Boliden kan skita ned hela sjön utan att det leder till någonting” - Loyd Lundström i en intervju i boken...