FILM/VIDEO

Jorden vi ärver

- en global kamp i jämtländskt perspektiv


En dokumentär som spelades in under tio dagar i Jämtland november 2019 av Maximilian Isendahl. Hela filmen går att se på YouTube. Den är totalt ca 1 timme och 17 minuter och har engelsk text.


Filmen finns i både svensk version och engelsk version.


Medverkande: 

Torgny Östling

Sven Erik Falkeström

Olof Salomonsson

Bertil Sievertsson


Musik:

Amanda Östling

Josefina Östling

Boksamtal med Torgny Östling om 'Back to

basics! - A step forward'


Boksamtal den 31 januari 2021 med NOrdBruks ordförande

Torgny Östling om hans bok 'Back to basics! - A step

forward'. Intervjuar gör Emma Lövgren från Jord Åt Folket.


Boksläpp och panel. Back to basics: a step forward av Torgny Östling.


Under bokmässan 2021 arrangerade Jordens Vänner tillsammans med NOrdBruk ett seminarium i samband med att boken släpptes. Lyssna till välsvarvade ord av engagerade inom matsuveränitetsrörelsen i Sverige. Med värme minns vi Torgny Östling, som gick bort våren 2021, innan ett offentligt boksläpp hunnit hållas. Och med tacksamhet använder vi oss nu av boken i samtal och praktik för ett bärkraftigt och mer rättvist försörjningssystem. Beställ här.


Medverkande: Tove Sundström, Maximilian Isendahl, Eva Jonsson och Gustaf Jillker, alla engagerade i NOrdBruk.

Seminarium med NOrdBruk om UNDROP -

FN:s deklaration för bönders rättigheter


Seminarium 25 februari 2021 om FN:s deklaration för

bönder och andra personer som arbetar på landsbygdens

rättigheter. I panelen sitter Eva Jonsson, Torgny Östling

och Gustav Jillker, alla från NOrdBruk. Seminariet

modereras av Emma Lövgren och Tove Sundström.